31 INS 15847/2014
:man ..Mn .

:aqušäwíí .. únwhüš. Šum. i s... .w 4 ..2

m3 äanäm 2 Š ?ăi Eam

ve Ghana...

____ _______ ________ ___ ____._. Š __ _____Ě___E____ EEE

..mTüłENĚwwE m7: .m mex

h _.. r :al-.Eräšünüu u.. .. n. u . _: m. Šum:: EMĚuEn Em EE ?EM 3%

_|

šařäanišü

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v. uv vv lv lvvv 'vvvl vv-I lvlvvvvlvl

31INS 15847/2014 B-19 Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 93970-4/2016 LHŮTA Lhůta: 05.06.2016

2 vs0L 54-2016.doc 2016/04/28 13:13:27 JUDr. Kropáčová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72014903, ins. správce, ID: KROPÁČOTAMA816025 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Kropáčová-JUDr. anonymizovano Kropáčová, Šantova 719/2, 77900 Olomouc, CZ ID DS: symu6bx

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 09.05.2016 16:35:48

Barbora Damborská 10.05.2016 06:31 :31

Zprávu vypravil: Doručeno:

09.05.2016 16:35:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 06:31:31 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 15:37 Kontrolu provedl:

11.05.2016 00:42

Konečná LenkaSpisová značka:3lľNS 15847/2014 Identifikace dotazuz93970-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.05.2016 13:48 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátů

AdresátzJUDr. Kropáčová anonymizovano , nar. TYPľins. ID:KROPÁČOTAMA8160 anonymizovano , IČ: 72014903, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR 1D DS:symu6bx Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Kropáčová, rodné příjmení: Zlámalová, firma: JUDr. anonymizovano Kropáčová-insolvenční správce IČ: 72014903 Adresa: Šantova 2/719, 77900 Olomouc, CZ anonymizovanonepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzMaturová anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická IDzMATUROVEMÍL050746 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Maturová, Emí anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R