31 Cdo 2184/2013
Datum rozhodnutí: 19.02.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
31 Cdo 2184/2013U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia složeném JUDr. Františkem Ištvánkem v exekuční věci oprávněného
JUDr. P. N.
,

zastoupeného JUDr. Monikou Novotnou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Platnéřská č. 2, proti povinnému
T. M.
, zastoupenému JUDr. Pavlem Bednaříkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Štěpánská č. 27, pro 2.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 57 EXE 378/2010, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. února 2013, č. j. 21 Co 590/2012 - 140, takto:


Výrok usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2015, č. j. 31 Cdo 2184/2013-163, se opravuje v tam uvedeném příjmení soudní exekutorky na jméno JUDr. Jana Tvrdková.


O d ů v o d n ě n í:Ve výroku (i v odůvodnění) usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2015, č. j. 31 Cdo 2184/2013-163, byla za soudní exekutorku označena JUDr. Jana Tvrdíková, ačkoliv dle obsahu spisu její příjmení správně zní Tvrdková.

Takovou zjevnou nesprávnost je zapotřebí napravit postupem dle § 164 o. s. ř. (viz § 243b o. s. ř.)

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 2. 2015


JUDr. František I š t v á n e k

předseda senátu