311 NS 4245/2016
Spisová značka:311NS 4245/2016 Identifikace dotazuz84188-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 09:19 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzDůba anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc IDzDUBA FRAN201282 l IC: 87256126, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Duba, Franti anonymizovano , 87256126 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Ref:

-usnesení VS na č.1. A-14 doručit -dlužnüçovi-DS- I

-zveřejnit V ISIR

V Brně dne 3. 6. 2016

KSBR 31 INS 4245/2016-A-14