311 NS 2464/2016mm: HERE FERM . J [Mam uluämu pnmum dn! r. III vim, Ihr II :Blum fplsmnusu him' FHJIHnIdmutmlelt

1...:-'-'Fa ..-.r.-. F -l _'I.

Käůjü-|. a. i. I ł

u u mvusTHIcunumu-_ x 'í-

1 -5ň..

KSBR 31 ms 2464x201 I* šliřuzhodnutí . udv ání m Pllllílklillllllllllm 1-.-

1Il'1 !Jiřík-ň ED'Iů 1*-sát:

anonymizovano Skukannvá Jinašmrská 73 GTS T3 Kralice nad OslavuuHmmm: admitdsüutpan IŮIDIHÍM'MI 11mm: u

u mamma . muzikuSpisová značka:311NS 2464/2016 Identifikace dotazu:11054-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 09:13 Kontrolu provedl: Damborská Barbora

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Skokanová anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc: ID:SKOKANOMAR1180757 2 IČ: 47358670, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Skokanová, Ma anonymizovano , 47358670 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112RRef:

-usnesení VS na č.1. A-19 doručit -dlužnüçovi-DS- I

-zveřejnit V ISIR

V Brně dne 3. 6. 2016

KSBR 31 INS 2464/2016-A-19