30 Nd 77/2005
Datum rozhodnutí: 28.04.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 77/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně P. Š. proti žalovanému J. Š.,

o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Kladně, pod sp. zn. 12 C 273/2004,

o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 12 C 273/2004,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Karel Podolka , v.r.

předseda senátu