30 Nd 71/2005
Datum rozhodnutí: 20.04.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 71/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce nezletilého F. K., zastoupeného Městským úřadem Š., jako opatrovníkem, syna V. K., proti žalovanému R. K., o určení otcovství, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 11 C 198/2004, o přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o.s.ř.), takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 11 C 198/2004,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2005

JUDr. Karel Podolka , v.r.

předseda senátu