30 Nd 70/2005
Datum rozhodnutí: 20.04.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 70/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví

po E. D., za účasti a) B. O., a b) J. O., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 3259/2004, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 3259/2004,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2005

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu