30 Nd 7/2007
Datum rozhodnutí: 18.01.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 7/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky ve věci žalobkyně R. D., proti žalovanému M. D., o výživné rozvedené manželky, vedené


u Okresního soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. 27 C 82/2006, o návrhu


na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. 27 C 82/2006, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně pobočka Valašské Meziříčí.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. ledna 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v.r.


předseda senátu