30 Nd 65/2005
Datum rozhodnutí: 13.04.2005
Dotčené předpisy:
30 Nd 65/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně F. S., zastoupené advokátem, proti žalovanému P. f. ČR, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp.zn. 6 C 459/2005, o návrhu na přikázání věci, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp.zn. 6 C 459/2005,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu podle

§ 12 odst. 2, 3 o.s.ř., jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. dubna 2005

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu