30 Nd 5/2007
Datum rozhodnutí: 10.01.2007
Dotčené předpisy:
30 Nd 5/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po V. K., za účasti a) M. D., syna D. D., a P. D., b) J. D., c) E. K., d) V. P., všech zastoupených advokátem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp.zn. 20 D 791/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp.zn. 20 D 791/2006,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku Místku.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. ledna 2007

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu