30 Nd 419/2016
Datum rozhodnutí: 18.01.2017
Dotčené předpisy: § 99 předpisu č. 292/2013Sb.30 Nd 419/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, JUDr. Pavlem Pavlíkem a Mgr. Vítem Bičákem ve věci dědického řízení po zůstaviteli V. F. , zemřelému dne 28. července 2016, vedeného u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2435/2016, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Kolíně, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2435/2016 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kolíně.

V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona o zvláštních řízeních soudních, ve spojení s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu, není usnesení odůvodněno, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž neodporoval nikdo z účastníků řízení, jejichž účast v řízení vyšla najevo v době podání návrhu na delegaci vhodnou (srov. § 99 a § 110 zákona o zvláštních řízeních soudních).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2017

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu