30 Nd 41/2013
Datum rozhodnutí: 20.02.2013
Dotčené předpisy: § 12 o. s. ř.
30 Nd 41/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně Městské knihovny v Praze, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 1, identifikační číslo osoby 00064467, proti žalovanému R. H. , o zaplacení 18.910,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 109 C 44/2012, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 109 C 44/2012, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. února 2013

JUDr. Pavel Vrcha, v. r.
předseda senátu