30 Nd 41/2007
Datum rozhodnutí: 21.02.2007
Dotčené předpisy:





30 Nd 41/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce MUDr. F. Š., CSc., proti žalovaným 1/ L. P., zast. I. P., p. Okresního soudu v Břeclavi, a 2/ A. P., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 528/2004, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 528/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 21. února 2007


JUDr. Karel Podolka


předseda senátu