30 Nd 4/2007
Datum rozhodnutí: 18.01.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 4/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky ve věci péče o nezletilou K. K., dceru matky D. K., a otce P. G., zastoupenou opatrovníkem M. ú. Ch., o výchovu a výživu pro dobu před i po rozvodu, vedené u Okresního soudu v Chebu, pod sp. zn. 18 Nc 2103/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Okresního soudu v Chebu, pod sp. zn. 18 Nc 2103/2005,


se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 18. ledna 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v. r.


předseda senátu