30 Nd 36/2007
Datum rozhodnutí: 27.02.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 36/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně M. P., zastoupené advokátem, proti žalované A. C. R. a.s., zastoupené advokátem, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru a náhradu mzdy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 251/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 251/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. února 2007


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu