30 Nd 346/2015
Datum rozhodnutí: 25.11.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.30 Nd 346/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vlacha, v právní věci žalobkyně H. A. , proti žalovaným 1) Y. A. , zastoupenému opatrovnicí JUDr. Zdeňkou Friedelovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Místecká 258, a 2) nezletilé S. A. , zastoupené opatrovnicí Městskou částí Praha 8, se sídlem v Praze 8, Zenklova 35/1, o popření otcovství, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 136/2011, o přikázání z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 136/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 8.

V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve spojení s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, není usnesení odůvodněno, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. 11. 2015 JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu