30 Nd 33/2004
Datum rozhodnutí: 26.02.2004
Dotčené předpisy:
30 Nd 33/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po J. Š., za účasti A) Ing. M. S. a B) Ing. J. Š., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. D 1238/2003,

o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. D 1238/2003,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu