30 Nd 32/2004
Datum rozhodnutí: 24.02.2004
Dotčené předpisy:
30 Nd 32/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně M. F., proti žalovanému O. F., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 12 C 274/2003, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 12 C 274/2003

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Přerově.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu