30 Nd 30/2004
Datum rozhodnutí: 18.02.2004
Dotčené předpisy:
30 Nd 30/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce Město N., zastoupeného advokátem

se sídlem v Chodově, Lesní 994, proti žalované Mgr. M. K., pro 875,30 Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Břeclavi

pod sp. zn. 5 C 1719/2002, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1719/2002,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Domažlicích.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu