30 Nd 29/2007
Datum rozhodnutí: 23.01.2007
Dotčené předpisy:
30 Nd 29/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po A. Š., za účasti a) I. Š., b) A. H., c) J. Š., vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp.zn. 35 D 1502/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Liberci pod sp.zn. 35 D 1502/2006,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2007

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu