30 Nd 29/2004
Datum rozhodnutí: 18.02.2004
Dotčené předpisy:
30 Nd 29/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce R. I., s. r. o., zastoupené Mgr. J. K., proti žalované Ing. J. Z., pro 31.319,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 99/2002,

o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 99/2002,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu