30 Nd 28/2007
Datum rozhodnutí: 25.01.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 28/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky ve věci žalobkyně L. R., proti žalovanému J. V., o určení otcovství k nezletilému J. R., zastoupenému opatrovníkem, o úpravu výchovy a výživy nezletilého, vedené u Okresního soudu


v Klatovech pod sp. zn. 8 C 249/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 8 C 249/2006


se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jeseníku.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek..


V Brně dne 25. ledna 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v. r.


předseda senátu