30 Nd 27/2007
Datum rozhodnutí: 28.02.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 27/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce D. R., zastoupeného advokátem, proti žalovanému M. M., zastoupenému


advokátkou, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 102/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 102/2006


se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. února 2007


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu