30 Nd 245/2013
Datum rozhodnutí: 04.09.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.30 Nd 245/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně L. V. , proti žalovanému L. B. , o zaplacení částky 300.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 12 C 188/2013, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 12 C 188/2013 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Nymburce.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. září 2013
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu