30 Nd 23/2007
Datum rozhodnutí: 18.01.2007
Dotčené předpisy:
30 Nd 23/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně H. P., proti žalovanému N. p. ú., o 35.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 11 C 61/2006, takto:

Věc, vedená o Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 11 C 61/2006,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2007

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu