30 Nd 23/2004
Datum rozhodnutí: 10.02.2004
Dotčené předpisy:
30 Nd 23/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně J. N., zastoupené advokátem, proti žalovanému F. T. s.r.o., o 27.000,- Kč s přísl., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 43 C 54/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 43 C 54/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mostě.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu žalobkyně, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. února 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu