30 Nd 222/2005
Datum rozhodnutí: 22.11.2005
Dotčené předpisy:
30 Nd 222/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce S. k. m., proti žalované České republice Ministerstvu financí ČR, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, za něž jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, o určení vlastnictví a vydání věcí, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 23 C 193/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 23 C 193/2005,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. listopadu 2005

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu