30 Nd 214/2005
Datum rozhodnutí: 10.11.2005
Dotčené předpisy:
30 Nd 214/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně V. B., zastoupené J. B., proti žalovanému J. B., neznámého pobytu, zastoupeného R. W., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Ostravě jako opatrovnicí, o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 54 C 289/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 54 C 289/2003, se přikazuje k projednávání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2005

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu