30 Nd 212/2005
Datum rozhodnutí: 10.11.2005
Dotčené předpisy:
30 Nd 212/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce R., a.s., proti žalované K. r., s.r.o., o 534.648,- Kč s příslušenstvím, vedené

u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 110 C 92/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 110 C 92/2005,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2005

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu