30 Nd 211/2005
Datum rozhodnutí: 10.11.2005
Dotčené předpisy:
30 Nd 211/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po R. H., za účasti R. L., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 34 D 1380/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 34 D 1380/2005, se přikazuje k projednávání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2005

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu