30 Nd 20/2007
Datum rozhodnutí: 16.01.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 20/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce s. GE C. B., a. s., proti žalované R., s. r. o., o 9,412.000,- Kč, vedené


u Okresního soudu pod sp. zn. 5 C 1679/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1679/2002


se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 16. ledna 2007


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu