30 Nd 20/2004
Datum rozhodnutí: 04.02.2004
Dotčené předpisy:
30 Nd 20/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce nezletilého L. J., zastoupeného městem V. n. M. Městským úřadem V. n. M. jako opatrovníkem, syna B. P., bytem jako žalobce, proti žalovanému Š. H., t. č. neznámého pobytu, zastoupenému L. K., pracovnicí Okresního soudu v Hodoníně jako opatrovnicí, o určení otcovství, vedené

u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 4 C 121/2001, o návrhu žalobce na přikázání věci, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 4 C 121/2001,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. února 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu