30 Nd 19/2004
Datum rozhodnutí: 03.02.2004
Dotčené předpisy:
30 Nd 19/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce S. M., proti žalovanému České republice Okresnímu soudu v Šumperku, o předběžné opatření, vedené

u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16 Nc 506/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16 Nc 506/2001

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. února 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu