30 Nd 15/2007
Datum rozhodnutí: 24.01.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 15/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci projednání dědictví po E. M., za účasti pozůstalého syna M. M., a pozůstalé dcery R. D., obou zastoupených Mgr. H. M., vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 37 D 866/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 37 D 866/2006


se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ústí nad Labem.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. ledna 2007


JUDr. Olga Puškinová, v.r.


předseda senátu