30 Nd 14/2007
Datum rozhodnutí: 16.01.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 14/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce T. D., proti žalované J. D., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 247/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 247/2006


se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chrudimi.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 16. ledna 2007


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu