30 Nd 139/2013
Datum rozhodnutí: 29.05.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
30 Nd 139/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně Kortestona plus s. r. o., se sídlem v Praze 5, Za Zámečkem 744/9, identifikační číslo osoby 28982622, proti žalovanému J. K. , o návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu na částku 23.178 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 43 EC 327/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 43 EC 327/2011, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2013

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu