30 Nd 136/2013
Datum rozhodnutí: 23.05.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
30 Nd 136/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Vrchy, ve věci dědictví po M. P., zemřelé dne 21. ledna 2013, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 13 D 157/2013, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 13 D 157/2013 se k návrhu všech známých účastníků řízení přikazuje podle § 12 odst. 2 o.s.ř. k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Bruntále.

O d ů v o d n ě n í :
Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2013

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu