30 Nd 133/2003
Datum rozhodnutí: 27.08.2003
Dotčené předpisy:
30 Nd 133/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví

po L. V., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn.

18 D 185/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu v hodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 18 D 185/2003

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu