30 Nd 122/2003
Datum rozhodnutí: 27.08.2003
Dotčené předpisy:
30 Nd 122/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví

po M. S., vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 13 D 566/2003,

o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp.zn. 13 D 566/2003

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Sokolově.

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu