30 Nd 119/2003
Datum rozhodnutí: 28.08.2003
Dotčené předpisy:
30 Nd 119/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně Z. Š., proti žalovaným 1) V. M., zast. Opatrovníkem J. Ž., zaměstnankyní Okresního soudu v Kroměříži, 2) nezl. E. Š., zast. opatrovníkem pro toto řízení Městem T., jako orgánem sociálně právní ochrany dětí, o určení otcovství a o úpravu výchovy a výživy nezl. E. Š., vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 11 C 80/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 11 C 80/2002

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Teplicích.

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. srpna 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu