30 Nd 107/2002
Datum rozhodnutí: 09.05.2002
Dotčené předpisy:
30 Nd 107/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po K. K., za účasti 1) E. K. a 2) K. K., vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. D 314/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. D 314/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Pelhřimově.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. května 2002

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu