30 Nd 1/2007
Datum rozhodnutí: 18.01.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 1/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci dědictví po J. Š., vedené u Okresního soudu v Mostě, pod sp. zn. 35 D 249/2006,


o návrhu dědiců na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Mostě, pod sp. zn. 35 D 249/2006,


se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. ledna 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v.r.


předseda senátu