30 Cdo 984/2015
Datum rozhodnutí: 26.08.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 984/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobkyně Forte-Electro CZ, s. r. o. , se sídlem v Brně, Heršpická 6, identifikační číslo osoby 269 42 011, zastoupené JUDr. Jaroslavem Hostinským, advokátem se sídlem v Praze 3, Vinohradská 126, proti žalované M. M. , zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 7 C 486/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Okresního soudu ve Vyškově ze dne 20. března 2012, č. j. 7 C 486/2009-356, a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. října 2014, č. j. 16 Co 322/2012-434, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. června 2015, č. j. 30 Cdo 984/2015-486, opravuje se v údajích o zástupkyni žalované tak, že označení zástupkyně žalované správně zní: zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55.

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. června 2015, č. j. 30 Cdo 984/2015-486, bylo řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu ve Vyškově ze dne 20. března 2012, č. j. 7 C 486/2009-356, zastaveno, dovolání žalované odmítnuto, a dále rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. V záhlaví usnesení však byl nesprávně uveden zástupce žalované JUDr. Jan Vokál, advokát se sídlem v Brně, Bratislavská 12, ačkoliv žalovanou v tomto dovolacím řízení zastupovala Mgr. Soňa Bernardová, advokátka se sídlem v Brně, Koliště 55.
Protože jde o chybu v psaní, Nejvyšší soud dle § 164 o. s. ř. přistoupil k vydání tohoto opravného usnesení, jímž opravil předmětné usnesení způsobem, jak se podává z výroku tohoto usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. srpna 2015

JUDr. Pavel V r c h a
předseda senátu