30 Cdo 96/2014
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 96/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné GE Money Bank, a. s. , se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 25672720, proti povinnému J. B., pro 251.936,85 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 67 EXE 44469/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze z 10. května 2013, č. j. 58Co 169/2013-29, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze z 10. května 2013, č. j. 58Co 169/2013-29, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu