30 Cdo 952/2012
Datum rozhodnutí: 25.04.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 o. s. ř.
30 Cdo 952/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně BLEDKEN s. r. o., se sídlem v Brně, Mlýnská 326/13, identifikační číslo osoby 29189021, zastoupené Mgr. Ondřejem Malinou, advokátem se sídlem v Praze 7, Komunardů 36, proti žalovaným 1) Koruna Palace Assets a.s. , se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 846/1, identifikační číslo osoby 24720640, zastoupené JUDr. Miroslavem Zámiškou, advokátem Advokátní kanceláře Bakeš & partneři, se sídlem v Praze 1, Na příkopě 23, 2) STROJIMPORT a. s., se sídlem v Praze 3, U Nákladového nádraží 6, identifikační číslo osoby 0000795, zastoupené JUDr. Miroslavou Otčenáškovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Velehradská 26, a 3) SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, se sídlem v Liberci III., Tř. 1. máje 52, identifikační číslo osoby 0000981, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 31/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2011, č.j. 53 Co 484/2011-154, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


V záhlaví označeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze (dále již odvolací soud ) k odvolání žalované 3) usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 13. července 2011, č.j. 30 C 31/2010-142, jímž uvedený soud ve smyslu § 107a odst. 2 o. s. ř. připustil, aby z řízení vystoupila žalovaná 1) TECHNOEXPORT akciová společnost, se sídlem v Praze 10, Třebohostická 3069/14, identifikační číslo 00000841, a na její místo aby do řízení vstoupila jako žalovaná 1) Koruna Palace Assets a. s., se sídlem shora.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jímž se (z důvodů v něm podrobně rozvedených) domáhá zrušení rozhodnutí obou soudů.
Dovolání, jež je přípustné podle § 239 odst. 2 písm. o. s. ř., Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné.
Nejvyšší soud tak učinil proto, že soud prvního stupně shora cit. rozhodnutím, posléze potvrzeným rozhodnutím odvolacího soudu, zcela vyhověl návrhu žalobkyně (srov. podání žalobkyně ze dne 20. prosince 2010 na č.l. 126-127), aby soud připustil, že z řízení vystoupí (původně) žalovaná 1) TECHNOEXPORT akciová společnost, se sídlem v Praze 10, Třebohostická 3069/14, a na její místo do řízení vstoupí (jako žalovaná 1/) podle § 107a odst. 1 o. s. ř. již v záhlaví tohoto usnesení označená obchodní společnost Koruna Palace Assets a.s., se sídlem shora. Žalobkyně přitom odvoláním nebrojila proti vydanému rozhodnutí soudu prvního stupně.
Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243c odst. 1, § 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.
V Brně 25. dubna 2012

JUDr. Pavel Vrcha, v. r.
předseda senátu