30 Cdo 92/2004
Datum rozhodnutí: 10.02.2004
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 92/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce K. o. s., s. r. o., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) J. M., zastoupenému advokátem, 2) A. M., zastoupené advokátem, o vyklizení domu, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 9 C 106/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. srpna 2003, č. j. 13 Co 551/2001-79, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení..

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 8. 2003,

č. j. 13 Co 551/2001-79, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 2. 5. 2001, č. j. 9 C 106/98-56, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. února 2004

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu