30 Cdo 89/2004
Datum rozhodnutí: 27.01.2004
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241a odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241a odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 89/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně V. S., zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) A. S., zastoupené advokátem, 2) M. H., 3) J. L., zastoupené advokátem, o určení dědického práva, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 15 C 235/2002, o dovolání 1. žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1. září 2003, č. j. 15 Co 376/2003-87, takto:

I. Dovolání 1. žalované se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení..

Dovolání 1. žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 9. 2003, č. j. 15 Co 376/2003-87, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Sokolově

ze dne 18. 4. 2003, č. j. 15 C 235/2002-64, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3, § 242 odst. 3 věta první o. s. ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2004

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu