30 Cdo 865/2017
Datum rozhodnutí: 07.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 865/2017

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce A. Ž., ve výkonu trestu ve věznici Mírov, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 6 516,25 EUR a 2 741 EUR denně, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 77/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 2. 2015, č. j. 22 Co 398/2014-58, takto: I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému rozsudku dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. a současně podal žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 23. 7. 2015, č. j. 31 C 77/2013-68, žádost dovolatele zamítl. Usnesením odvolacího soudu ze dne 5. 1. 2016, č. j. 22 Co 285/2015-80, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno. Dovolací řízení proti posledně uvedenému usnesení bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 5. 10. 2016, č. j. 30 Co 1599/2016-91, zastaveno. Soud prvního stupně usnesením ze dne 12. 12. 2016, č. j. 31 C 77/2013-93, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta. Dovolatel na výzvu nereagoval.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. 3. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu