30 Cdo 835/2014
Datum rozhodnutí: 23.04.2014
Dotčené předpisy: § 238 ods238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 835/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 167, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému F. R., zastoupenému JUDr. Bedri Tomáškem, advokátem se sídlem v Kolíně, Politických vězňů 27, pro 2.380,- Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Kolíně pod sp. zn. 36 EXE 1502/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. června 2013, č. j. 27 Co 272/2013-84, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 7. 8. 2012, č. j. 36 EXE 1502/2011-61, jímž okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dne 20. 9. 2013 dovoláním, které následně doplnil dne 17. 1. 2014. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Protože exekuce již byla zastavena, rozhodl dovolací soud i o náhradě nákladů dovolacího řízení, rozhodnutí nemusí být odůvodněno (§ § 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. dubna 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu