30 Cdo 772/2014
Datum rozhodnutí: 27.03.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 772/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněného Stavebního bytového družstva Havířov, se sídlem v Havířově Suché, Hornosušská 2, identifikační číslo osoby 415227, proti povinné I. K. , pro nepeněžité plnění, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 E 1005/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 24. dubna 2013, č. j. 10 Co 124/2013-190, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti shora označenému usnesení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. března 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu